Termín

22. august 2020

29. august 2020

5. september 2020

12. september 2020

 

termíny sú predbežné, ich konanie záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013