Termín

10. december 2022

17. december 2022

7. január 2023

termíny sú predbežné, ich konanie sa záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013