Termín

10. jún 2023

17. jún 2023

24. jún 2023 - finančné konštelácie

termíny sú predbežné, ich konanie sa záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013