Termín

vyzerá to až na január 2021

 

termíny sú predbežné, ich konanie záleží od ich naplnenia

 

   

 

Rodinné konštelácie Martin © 2013