O mne

Pôvodným povolaním som etnografka, v súčasnej dobe vykonávam Rodinné konštelácie a Feng Shui. Som z Martina, čo ale nie je určujúce pre geografický záber mojej práce.                       

Po roku 1989, keď sa roztrhlo vrece s informáciami o veciach, o ktorých sme dovtedy vedeli len veľmi málo alebo aj nič, som sa zoznámila, rovnako ako mnoho mojich vrstovníkov, takmer so všetkým, čo bolo dostupné. Absolvovala som Silvovu metódu i Reiki, šamanizmus, numerológiu, astrológiu, základnú i strednú školu tarotu. Napokon som si vybrala metódu One Brain, čo je kineziologické odblokovanie stresu a Feng Shui. Neskôr, v roku 2003, som bola vo výcviku pre rodinné konštelácie (facilitátorstvo metódy One Brain bolo podmienkou prijatia do tohto výcviku), ktoré sa stali mojou nosnou činnosťou.

 

Rodinné konštelácie vykonávam naplno od roku 2004

Učila som sa u rakúskych lektorov - Arnold a Eva Polivka, ktorí prepojili spôsob práce Berta Hellingera s niektorými prvkami filozofie Three in One Concepts - metódy One Brain (hlavne svalový test a Barometer správania). Všetky patričné certifikáty, ktoré ma oprávňujú k tejto práci, sú k dispozícii na každom stretnutí.

Rodinné konštelácie Martin © 2013