Na okraj

Okrem toho, že máme jednu polovicu genetickej výbavy od otca a druhú od mamy, mala by k nám od nich prúdiť energia. Od otca silná jangová, ktorá nám pomáha dosahovať naše ciele a ktorá je aj o peniazoch a o dobrej práci (ak nám chýba, môže do života napríklad vstúpiť alkohol), od matky zasa jemná, nežná, prijímajúca jinová energia, ktorá nám pomáha prijať, čo život prináša a spracovať to (pri jej absencii to môže byť napríklad o chorobách).

Často naše problémy začínajú už tu, v rodine, do ktorej sme sa narodili – pre niečo odmietame niektorého z rodičov, prípadne aj obidvoch, lebo sa nesprávajú podľa našich predstáv. Neuvedomujeme si pritom, že deťom neprislúcha súdiť svojich rodičov, lebo z obrazu ich osudov a z dôvodov, prečo sa správajú tak ako sa správajú, vidíme len kúsok. Ak ich odmietame, odmietame aj ich energiu a kráčame životom ako muž na obrázku... a často máme pocit prázdnoty, depresií, nenaplnených túžob...

Rodinné konštelácie Martin © 2013